Array artbay

Firma Hergon s.c. dzięki wsparciu ze środków unijnych zakończyła realizację projektu:

"Uruchomienie portalu internetowego połączonego
z systemem aukcyjnym"

www.artbay.pl

Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
lata 2004-2006,
działanie 2.1 - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
.